Reklama
bawełna w kropki
dźwigi samochodowe warszawa
A A A

Inne elementy gipsowe

Poza wyżej podanymi elementami gipsowymi produko­wanymi i stosowanymi obecnie w budownictwie krajowym znane są również i inne śred­niowymiarowe prefabrykaty, które były stosowane doświadczalnie. Należą do nich: — dyle pełne i drążone (rys. 7-35), wykonywane na wzór francuski i stosowane do budowy ścianek działowych. dyle gipsowe typu M-l (rys. 7-36a) i typu MB (rys. 7-36b), stosowane do budowy ścian zewnętrznych o wysokości kondygnacji, dyle stropowe typu MK-1 (rys. 7-37a) i typu MK-2 (rys. 7-37b), płyty podkładowe o wymiarach 30 x 30 x 5 cm, stosowane do układania suchych podkładów pod podłogi z tworzyw sztucznych i z drewna. Charakterystykę techniczną dyli typu M-l i typu MB podano w tabl. 7-20, a dyli typu MK-1 i typu MK-2 — w tabl. 7-21.