Reklama
Zakładanie trawników Katowice
A A A

Płyty gipsowe typu Pro-Monta

Płyty gipsowe typu Pro-Monta są produkowane z gipsu budowlanego szybkowiążącego na specjalnych agregatach zakupionych w Austrii. Mają one kształt prostopadłościanu z wyżłobieniem w 3 płaszczyznach skrajnych oraz z piórem-wypustem w czwartej górnej płaszczyźnie płyt (rys. 7-28). W zależności od kształtu pióra-wypustu rozróżnia się dwie odmiany płyt: płyty z pió­rem owalnym (rys. 7-28b) i płyty z piórem trapezowym (rys. 7-28c). Wymagania techniczne dla płyt, zgodnie z BN-73/6743-04 podano w tabl. 7-16. Płyty gipsowe typu Pro-Monta można stosować w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej do budowy ścianek działowych we wszystkich pomieszczeniach (z wyjątkiem pralni) o wysokości do 3,4 m i rozpiętości do 6,0 m. Przy stałej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach powyżej 70% stosowanie płyt Pro-Monta do budowy ścianek jest dozwolone pod warunkiem zabezpieczenia ich powierzchni środkiem hydrofobowym.