Reklama
A A A

Wyroby azbestowo-cementowe

Zgodnie z PN-67/06611 do wyrobów azbestowo-cementowych za­licza się elementy wytwarzane z jednorodnej mieszaniny azbestu, cementu 350 i wody metodą formowania suchą, półsuchą lub mokrą. Ilość azbestu w mieszaninie wynosi zwykle od 10 do 15% ilości cementu. Ze względu na stopień sprasowania i gęstość pozorną wyroby azbestowo-cementowe dzielą się na: wyroby nieprasowane o gęstości pozornej niższej niż 1,8 Mg/m3 (1800 kg/m3), wyroby prasowane o gęstości pozornej wyższej niż 1,8 Mg/m3 (1800 kg/m3). W zależności od wyglądu i postaci zewnętrznej wyroby azbestowo-cementowe dzielą się na następujące podstawowe grupy: płyty i kształtki nieprasowane, płyty i kształtki prasowane, rury i złącza, armatura azbestowo-cementowa. W zależności od wyglądu i barwy powierzchni rozróżnia się: wyroby azbestowo-cementowe zwykłe o barwie naturalnej cementu, wyroby barwione w masie o różnych kolorach, — wyroby z warstwą (fakturą) zewnętrzną z różnych materiałów, złączoną z two­rzywem azbestowo-cementowym za pomocą spoiwa cementowego lub innego.