Reklama
https://www.extramagazynyenergii.pl/slask/magazyny-energii-bytom.php
skup samochodów Otwock
jakie wino na aperitif
A A A

Pustaki gipsowe stropowe typu DZ-3 i KMK-1

Pustaki gipsowe stropowe są pro­dukowane z gipsu budowlanego przeznaczone do wypełniania przestrzeni między pre­fabrykowanymi belkami żelbetowymi w stropach typu DZ-3 lub T-27. W zależności od wymiarów rozróżnia się 2 rodzaje pustaków DZ-3 (rys. 7-33) i 3 ro­dzaje pustaków KMK-1 (rys. 7-34). W zależności od miejsca układania pustaków w stropie prefabrykowanym rozróżnia się dwie odmiany pustaków DZ-3: pustak zasadniczy Z, pustak czołowy C. Podstawowe wymagania techniczne dla pustaków typu DZ i KMK-1 podano zgodnie z BN-73/6743-06 w tabl. 7-19.