Reklama
A A A

Dach płaski

Jest najwygodniejszym sposobem zadaszenia dom­ków jednorodzinnych wielokondygnacyjnych sto­jących w zespole lub domków wybudowanych w są­siedztwie wysokich domów czy innych obiektów uży­teczności publicznej. Właściwie zaprojektowany dach płaski powinien odprowadzać wodę tak, aby ściekała ona rynnami międzypołaciowymi do wewnętrznych rur spustowych połączonych z siecią kanalizacyjną. Z każdej strony powinien mieć on attykę. Lej spustowy przy rurach spustowych wewnętrznych musi umożli­wiać szczelne połączenie z pokryciem dachu (zabez­pieczenie przed zamarzaniem). Przy płaskich dachach ze spadkiem na zewnątrz śnieg topniejący na połaci dachowej, na skutek ogrzewania od wewnątrz, zamienia się w wodę, która w okolicy zimnego gzymsu zamarza, zapychając rynny i rury spustowe. Powoduje to powstawanie zacieków i niszczenie dachu. Stąd też poleca się stosowanie odwodnienia wewnętrznego.