Reklama
A A A

Okna

W projektowaniu domku jednorodzinnego napotyka się wiele trudności - szczególnie wtedy, gdy trzeba respektować prawo budowlane. Zaprojektować tak, aby uwzględnić wszystkie wymagania i dane, aby okna w poszczególnych pomieszczeniach były roz­mieszczone funkcjonalnie (np. z koniecznym zachowa­niem miejsca na meble po bokach pokoju) i jednocześ­nie przy spojrzeniu z zewnątrz tworzyły harmonijną całość - nie jest to łatwe zadanie. Szczególnie napoty­kamy trudności, jeżeli na jednej elewacji należy umieś­cić okna pomieszczeń o różnym charakterze, np. poko­ju dziennego, kuchni, spiżarni, łazienki czy WC. Okna na zewnątrz pomieszczenia nie muszą być umieszczo­ne na środku ściany zewnętrznej w równym oddaleniu od ścian bocznych. Taka symetria stosowana kiedyś dziś już nie jest wymagana. Problem jest bardziej zło­żony, gdy projektujemy okna w obiekcie kilkukondygnacyjnym czy też w budynku z kondygnacjami przesu­niętymi w stosunku do siebie o pół piętra (szczególnie w elewacji szczytowej). W zasadzie można powiedzieć, że okna trzeba łączyć w pasy (szczególnie jeśli chodzi o okna izb mieszkal­nych i gospodarczych), aby tworzyły pewną zamknię­tą, organiczną całość. Można zaprojektować w jednym ciągu okna np. spiżarni, WC, łazienki tj. okna o szero­kości 90 cm i wysokości 60 cm. Bardzo dobrze wyglą­da, jeżeli w jednym ciągu umieszczone są na przemian skrzydła węższe i szersze w określonym szyku. Nadproża powinny być na jednym poziomie. Równie ważne jest pionowe powiązanie otworów okiennych w obiek­cie kilkukondygnacyjnym. Każda płaszczyzna ściany wymaga innego zakomponowania okien i różnego ich kształtu. Wielkość okna musi być uzależniona od wiel­kości pomieszczenia, które oświetla (bliższe infor­macje na ten temat znaleźć można w rozdziale po­święconym różnym pomieszczeniom). Ze względu na cenę, w poszczególnych pomieszcze­niach domku jednorodzinnego obecnie stosowane są tylko okna drewniane (podwójne, zespolone, odchylne, uchylne, obracane, przesuwane - pionowo i poziomo). Można je wykańczać z zewnątrz profilami aluminio­wymi. Podstawowym sposobem wykończenia okien z zewnątrz jest malowanie ich białą lub bezbarwną emalią. Okna piwnic można wykonać z profilów stalowych i oszklić nieprzejrzystym szkłem zbrojonym. Natomiast wielkie okna można wykonać tak, aby zewnętrzne skrzydła były umocowane na stałe, a wewnętrzne były zdejmowane lub otwierane wahadło­wo (aby można było czyścić je od wewnątrz). Osobną kategorią okien w domku jednorodzinnym są okna klatki schodowej, nie tyle ze względu na ich konstrukcję, ile na umieszczenie. Z uwagi na spoczniki muszą być umieszczone na pewnej określonej wyso­kości. Lepiej więc unikać okien w takich przypadkach. Funkcjonalne i efektowne jest zastosowanie ścian z luksferów i oświetlanie nimi schodów wewnętrznych (jeżeli są one umieszczone przy ścianie zewnętrznej) za pomocą pionowych szczelin w ścianie, z boku na szerokości spocznika. Schody wewnętrzne mogą być też oświetlone pośrednim światłem dziennym z hallu, a w przypadku dachu płaskiego - również z góry. Do szklenia okien w domku jednorodzinnym używa się szkła płaskiego ciągnionego, szkła płaskiego ciągnio­nego matowego i mrożonego szkła płaskiego walco­wanego (surowego, wzorzystego, zbrojonego, polero­wanego). Okna wychodzące na sąsiednie działki można szklić matowym płaskim szkłem ciągnionym. Drzwi wewnątrz budynku szkli się matowym lub mrożonym szkłem płaskim ciągnionym, jak również szkłem płaskim wzorzystym. Szkło zbrojone drucianą wkładką stosuje się w oknach piwnic, jeżeli znajdują się one nad pozio­mem terenu. Płaskie szkło ciągnione jest podstawo­wym materiałem stosowanym do szklenia okien. Ma grubość 2-7 mm. Przy szkleniu otworów podzielonych na różne płaszczyzny szklenia grubość wszystkich szyb w jednym oknie (nawet tych najmniejszych) trze­ba dostosować grubości szkła o największej po­wierzchni. Przy oknach usytuowanych od strony nasłonecznionej (południe, zachód) używane są osłony w formie mar­kiz, rolet itp. Rolety mogą być z listew drewnianych, blachy falistej itp. Stosując rolety należy pamiętać o zostawieniu miejsca na bęben nawijający. Stosowanie drewnianych rolet zwijanych jest bardzo funkcjonalne i użyteczne z różnych względów, np. rolety mogą służyć jako ochrona przeciw niepożądanemu wtargnięciu do domu, szczególnie przez okna na parterze. Mniej funkcjonalne, ale za to tańsze i łatwiejsze w kon­strukcji są również ładne rolety wykonane z paneli alu­miniowych. Rolety najlepiej umieścić na zewnątrz okna, aby zapobiegały rozgrzaniu się jego płaszczyz­ny. W przypadku okien podwójnych rolety (żaluzje) można umieścić między szybami. Najgorzej spełniają one swoją funkcję, gdy umieścimy je od wewnątrz. Obydwa wymienione rodzaje rolet są uzupełnieniem kolorystycznym elewacji - w kolorze naturalnym drew­na, żółtym lub białym odcieniu eloksalowanego alumi­nium. Płyty z aluminium lub PCW z zasady powinny być w jednym kolorze i jednym odcieniu dla całego domu. Efektowną i bardzo funkcjonalną osłoną chroniącą przed promieniami słonecznymi są także rolety wycią­gane na zewnątrz fasady, nad oknami, na samodziel­nej konstrukcji odchylającej się, tzw. markizy (podob­ne stosowane są przy sklepach). Rolety obciągane płótnem (najlepsze są te w jasnych, pastelowych kolo­rach - żółtym, pomarańczowym czy zielonym) zastępu­ją w czasie upałów rolety drewniane czy aluminiowe. Wieczorem mogą one stanowić optyczne zamknięcie wnętrza i chronić przed niepożądanymi spojrzeniami. Tradycyjnym rozwiązaniem są zasłony zawieszone ra­żeni z firankami na karniszach, zaciągane na całą ścianę. Żelazne kraty - tradycyjne zabezpieczenie domu przed kradzieżą - używane są coraz rzadziej. Szczególnie na terenach gęsto zabudowanych ochrona taka traci sens. Jeżeli jednak chcemy w niektórych oknach za­stosować kratę, należy wykonać ją w najprostszy spo­sób w formie pionowych prętów z odpowiednio wypro­filowanej stali, o przekroju kwadratu czy owalu. W żad­nym przypadku nie można wykorzystywać stali zbroje­niowej czy rurek wodociągowych.