Reklama
A A A

OTWORY

Mówi się, że okna i drzwi to oczy budynku. Wykończe­nie okien i drzwi odpowiednimi materiałami i detalami, właściwe zakomponowanie ich w elewacji domku może przyczynić się do jego upiększenia. Wielka szko­da," że te elementy naszego budownictwa zostają w tyle za trendem europejskim. Do tej pory przeważały typy okien podwójnych, dwudzielnych, które w tej chwili wydają się jednak przestarzałe (zbyt długa manipulacja przy otwieraniu, strata światła ze względu na występowanie wielu słupków i ram skrzydeł, niższa akumulacja cieplna itp.). Ciągle jeszcze stosuje się przestarzałe dwu- i trójskrzydłowe okna podwójne, z wąskimi pasami szkła w poszczególnych skrzydłach (o szerokości nie przekraczającej 60-70 cm). Wykorzys­tanie takiego okna (rynek jest nimi nasycony) może zeszpecić i nadać archaiczny wyraz najładniejszemu domkowi. Podobnie ma się sprawa z drzwiami wejścio­wymi, ponieważ do tej pory nie produkuje się na szer­szą skalę nowoczesnego typu drzwi.