Reklama
A A A

POWIĄZANIE Z KRAJOBRAZEM

Niezależnie od dobrego rozwiązania architektoniczne­go, interesującego wkomponowania w sąsiadującą za­budowę, domek jednorodzinny powinien mieć również bezpośrednie powiązanie z otaczającą przyrodą. Spe­cyficznych rozwiązań wymaga np. domek postawiony na zboczu, z którego roztacza się piękny widok. W ta­kim wypadku należy postarać się o umieszczenie większości izb mieszkalnych w taki sposób, by okna wychodziły na ten właśnie widok. Domek budowany na skraju lasu będzie musiał mieć inne rozmieszczenie okien aniżeli podobny do niego, ale budowany na innym terenie - bez tej zielonej „bariery", jaką jest las. Budowa domku nad jeziorem daje jeszcze inne możli­wości - wykorzystanie wody do celów rekreacji. Wa­runki naturalne mają bezpośredni wpływ na wybór pro­jektu lub jego opracowanie - stąd też projekt musi uwzględniać właściwe rozmieszczenie okien, wejść, loggii, tarasu, określić liczbę kondygnacji budynku. Warunki naturalne mają również wpływ na formę dom­ku (np. w górach - domek w stylu góralskim z dachem schodzącym do ziemi) i na rozmieszczenie izb w sto­sunku do stron świata.