Reklama
A A A

WYKOŃCZENIE ELEWACJI

Domki jednorodzinne najczęściej są budowane z ce­gieł, pustaków lub elementów betonowych (bloki z be­tonu żwirowego czy gruzobetonu). Najważniejszym elementem ich wykończenia jest tynk. Nawet produko­wane metodą przemysłową zewnętrzne ściany z seg­mentów w konstrukcji szkieletowej (drewnianej, meta­lowej, stalowej lub aluminiowej) mają okładzinę zewnętrzną również otynkowaną. Powierzchniowe wy­kończenie konstrukcji budowlanych wyprawami (tyn­kami) jest nie tylko konieczne z punktu widzenia este­tyki, ale stanowi jednocześnie pewne zabezpieczenie budynku przed wpływami atmosferycznymi i uszkodze­niami mechanicznymi. Z punktu widzenia zabezpiecze­nia budynku przed wpływami atmosferycznymi, tynk oprócz trwałości musi mieć specjalną właściwość nie-przepuszczania wody (deszczowej, kondensacyjnej) przy równoczesnym przepuszczaniu powietrza. Zawil­gocenie bowiem jest nie tylko szkodliwe dla ścian, ale również zmniejsza ochronną właściwość ściany (tj. zwiększa przewodnictwo ciepła). Nowoczesne mate­riały budowlane i konstrukcje dzięki swym fizyczno--mechanicznym właściwościom wymagają specjalnego wykończenia powierzchni, często innego niż tradycyj­ny mur.