Reklama
A A A

SGRAFFITO

Jest artystyczną techniką dwu- ewentualnie kilku­warstwowego zdrapywanego, uszlachetnionego, kolo­rowego tynku. Metoda ta została przejęta przez bu­downictwo jednorodzinne z historycznych i dzisiej­szych budynków użyteczności publicznej. Trzeba pa­miętać, że nie obejdzie się tu bez pracy architekta lub wykwalifikowanego plastyka. Tylko z ich twórczej współpracy może powstać wartościowe dzieło wkom­ponowane w część elewacji, wyróżniające się dobrym pomysłem i poziomem artystycznym.